CABIN

September 18, 2012 in Uncategorized

CABIN staat voor: CareX Broedplaatsen Initiatief. Dit is de formule waarbinnen CareX de mogelijkheden van leegstaande gebouwen wil benutten om een oplossing te bieden aan de vraag naar betaalbare ruimte. Vanuit onze beroepspraktijk constateren wij hier een structureel gebrek waarbij de grootste vraag komt uit de creatieve industrie,de culturele sector en van maatschappelijke organisaties.

De sleutel tot succes van dit initiatief ligt in een goede samenwerking, inzet en betrokkenheid van verschillende partijen. Overheden zoals de gemeente en de provincie kunnen als beleidsmaker of pandeigenaar een bijdrage leveren. Vastgoed eigenaren van te lang leegstaande gebouwen zoals loodsen, industrieel erfgoed en kantoren kunnen hun voordeel doen met een goede invulling. Brandweer en de milieudienst zijn onmisbaar als het gaat over veiligheid. Een belangrijke rol is weggelegd voor de creatieve industrie en de culturele sector. Van beeldend kunstenaar of theatermaker tot aan vormgever en muzikant, het is hun input die zorgt voor een dynamische  invullingvan een pand. Interessante impulsen komen voort uit de samenwerking met organisaties als de kamer van koophandel, buurtverenigingen en horecabedrijven.

Kortom: door samenwerking ontstaan er mogelijkheden.